<form id="pldjx"><nobr id="pldjx"><nobr id="pldjx"></nobr></nobr></form>

         客戶論文

         2014-2021支持客戶發表超百篇專業論文。

         論文索取


         江南大學-代謝流

         HU Guipeng, LI Zehong, MA Danlei, YE Chao, ZHANG Linpei, GAO Cong, LIU Liming, CHEN Xiulai*, et al. Light-driven CO2 sequestration in Escherichia coli to achieve theoretical yield of chemicals. Nature Catalysis, 2021, 4: 395-406.  Full text (影響因子 30.471


         東北師范大學-脂肪酸代謝流

         TIAN Miaomiao, HAO Fengqi,  JIN Xin, SUN Xue, JIANG Ying, WANG Yang, LI Dan, CHANG Tianyi, ZOU Yingying, PENG Pinghui, XIA Chaoyi, LIU Jia, LI Yuanxi, WANG Ping, FENG Yunpeng, WEI Min. ACLY ubiquitination by CUL3-KLHL25 induces the reprogramming of fatty acid metabolism to facilitate iTreg differentiation. Elife. 2021 Sep 7;10:e62394.  Full text  (影響因子 7.08,JCR 一區)


         中科院生化細胞所-細胞-代謝組

         ZHANG Yajuan, YU Hua, ZHANG Jie, GAO Hong, WANG Siyao, LI Shuxian, WEI Ping, LIANG Ji , YU Guanzhen, WANG Xiongjun, LI Xinxiang, LI Dawei, YANG Weiwei. Cul4A-DDB1–mediated monoubiquitination of phosphoglycerate dehydrogenase promotes colorectal cancer metastasis via increased S-adenosylmethionine.J Clin Invest. 2021;131(21):e146187Full text  (影響因子 14.8,JCR 一區)


         復旦大學附屬東華醫院-盲腸組織-膽汁酸定量

         QIU Yixuan*, YU Jiaming*, Li Yi*, et al. Depletion of gut microbiota induces skeletal muscle atrophy by FXR-FGF15/19 signalling. Ann Med. 2021 Dec; 53(1): 508-522. Full text  (影響因子 3.243,JCR 一區)


         上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院-色氨酸代謝

         ZHENG Qiaoping*, GAN Guifang*, GAO  Xianfu, LUO Qingqiong, CHEN Fuxiang. Targeting the IDO-BCL2A1-Cytochrome c Pathway Promotes Apoptosis in Oral Squamous Cell Carcinoma. Onco Targets Ther. 2021 Mar 4; 14: 1673-1687.   Full text (影響因子 3.235


         復旦大學附屬華山醫院-小鼠結腸組織-神經遞質定量

         ZHENG Wanwei, SONG Huan, LUO Zhongguang, WU Hao, CHEN Lin, WANG Yuedi, CUI Haoshu, ZHANG Yufei, Wang Bangting, LI Wenshuai, LIU Yao, ZHANG Jun, CHU Yiwei, LUO Feifei, Liu Jie. Acetylcholine ameliorates colitis by promoting IL-10 secretion of monocytic myeloid-derived suppressor cells through the nAChR/ERK pathway. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2021, 118(11): e2017762118. Full text (影響因子 11.2


         中國科學院上海營養與健康研究所-臨床血樣-靶向定量

         CHENG Jing, LIUQi, JIN Hai, ZENG Dongdong, LIAO Yuehua, ZHAO Yuxia, GAO Xianfu*, ZHENG Guangyong*, Integrating transcriptome and metabolome variability to reveal pathogenesis of esophageal squamous cell carcinoma. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease. 2021.(影響因子 4.352


         廣東省微生物研究所-腦組織-神經遞質定量

         GUO Yinrui, ZHU  Xiangxiang, ZENG Miao, QI  Longkai, TANG Xiaocui, WANG  Dongdong, ZHANG Mei, XIE Yizhen, LI  Hongye, YANG Xin, CHEN Diling. A diet high in sugar and fat influences neurotransmitter metabolism and then affects brain function by altering the gut microbiota. Transl Psychiatry. 2021 May 27;11(1):328. Full text (影響因子5.28,JCR 一區


         東北師范大學-細胞-代謝流

         HAO Fengqi, TIAN Miaomiao, ZHANG Xinbo, JIN Xin, JIANG Ying, SUN Xue, WANG Yang, PENG Pinghui, LIU Jia, XIA Chaoyi, FENG Yunpeng, WEI Min. Butyrate enhances CPT1A activity to promote fatty acid oxidation and iTreg differentiation. PNAS . 2021 Jun 1;118(22):e2014681118. Full text (影響因子11.2

         論文索取


         廈門大學-細胞-靶向定量

         GUO Wenzheng, LI Kaimi, LIN Shuhai*, Deng Jiong*, et al. Dysregulated Glutamate Transporter SLC1A1 Propels Cystine Uptake via Xc- for Glutathione Synthesis in Lung Cancer.  Cancer research. 2020. Full text (影響因子 9.727,JCR 一區)


         吉林大學動物醫學學院-乳腺炎-腸道菌群-短鏈脂肪酸定量

         HU Xiaoyu, GUO Jian, ZHAO Caijun, JIANG Peng, MAIMAI T, YANYI Li, CAO Yongguo, FU Yunhe*, ZHANG Naisheng*. The gut microbiota contributes to the development of Staphylococcus aureus-induced mastitis in mice. ISME Journal. 2020,14(7): 1897-1910. Full text (影響因子 9.180,JCR 一區)


         甘肅農業大學動物醫學院-小鼠-膽汁酸絕對定量

         JIA Yaqian, YUAN Ziwen, ZHANG Xiaosong, DONG Jiaqi, LIU Xuenan, PENG Xiaoting, YAO Wanling, JI Peng, WEI Yanming, HUA Yongli*. Total alkaloids of Sophora alopecuroides L. ameliorated murine colitis by regulating bile acid metabolism and gut microbiota. Journal of Ethnopharmacology. 2020, 255: 112775. Full text(影響因子 3.690,JCR 二區)


         中國農業大學食品科學與營養工程學院-高脂飲食小鼠腸道菌群與白藜蘆醇-代謝組與定量

         WANG Pan, GAO jianpeng, KE Weixin, WANG Jing, LI Daotong, LIU Ruolin, JIA Yan, WANG Xuehua, CHEN Xin, CHEN Fang, HU Xiaosong*. Resveratrol reduces obesity in high-fat diet-fed mice via modulating the composition and metabolic function of the gut microbiota. Free Radic Biol Med. 2020,156: 83-98. Full text(影響因子 6.170,JCR 一區)


         中國醫學科學院基礎醫學研究所-神經(膠質母細胞瘤)-代謝流

         FU Yi, WANG Dongdong, HE Wei*, ZHANG Jianmin*, et al. TSPO deficiency induces mitochondrial dysfunction, leading to hypoxia, angiogenesis, and a growth-promoting metabolic shift toward glycolysis in glioblastoma. Neuro-oncology, 2020, 22(2): 240-252. Full text(影響因子 10.247,JCR 一區)


         上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院-高血壓-細胞-代謝流

         GAO Jing, WEI Tong, HUANG Chenglin, SUN Mengwei, SHEN Weili*. Sirtuin 3 governs autophagy‐dependent glycolysis during Angiotensin II‐induced endothelial‐to‐mesenchymal transition. FASEB Journal, 2020, 34(12): 16645-16661. Full text (影響因子 4.966,JCR 一區)


         上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院-2型糖尿病-腸道菌群-膽汁酸定量

         QIU Yixuan, SHEN Linyan, NING Guang* (中國工程院院士), GU Yanyun*, et al. The glucose-lowering effects of α-glucosidase inhibitor require a bile acid signal in mice. Diabetologia. 2020, 63(5): 1002-1016. Full text (影響因子 7.518,JCR 一區)


         上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院-鼠失血性休克-肝損傷-膽汁酸定量

         SUN Silei, ZHAO Bing, CHEN Erzhen*, MAO Enqiao*. TUDCA ameliorates liver injury via activation of SIRT1-FXR signaling in a rat hemorrhagic shock model. Shock. 2020, 53(2): 217-222.  Full text (影響因子 2.960,JCR 二區)


         上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院-眼病-臨床血清-脂質組學

         FANG Sijie, ZHANG Shuo, HUANG Yazhuo, ZHOU Huifang*, FAN Xianqun*, et al. Evidence for associations between Th1/Th17 "Hybrid" phenotype and altered lipometabolism in very severe graves orbitopathy. Journal of Clinical endocrinology & Metabolism. 2020, 105(6): dgaa124. Full text (影響因子 5.493,JCR 一區)


         廣東省科學院廣東省微生物研究所-糞便-代謝組學

         CHEN Diling, GUO Yinrui, XIE Yizhen*, WU Qingping*, et alMetabolic regulation of Ganoderma lucidum extracts in high sugar and fat diet-induced obese mice by regulating the gut-brain axis. Journal of Functional Foods2020, 65: 103639. Full text (影響因子 3.701,JCR 二區)


         浙江大學醫學院-心肌細胞鐵死亡-靶向代謝物定量(谷胱甘肽、半胱氨酸等)

         FANG Xuexian, CAI Zhaoxian, MIN Junxia*, WANG Fudi*, et alLoss of cardiac ferritin H facilitates cardiomyopathy via Slc7a11-mediated ferroptosis. Circulation Research2020, 127(4): 486-501. Full text (影響因子 14.467,JCR 一區)


         中國農業大學-腎衰竭-尿毒癥毒素-腸道微生物(腸道菌群)-糞便代謝物定量(膽汁酸)

         WANG Xifan, YANG Songtao, Ehrlich Stanislav Dusko*, REN Fazheng*, YU Zhengquan*, et al. Aberrant gut microbiota alters host metabolome and impacts renal failure in humans and rodents. Gut2020, 69(12): 2131-2142Full text (影響因子 19.819,JCR 一區)


         華中農業大學動物醫學院-寄生蟲(弓形蟲)-脂肪酸代謝流

         LIANG Xiaohan, CUI Jianmin, SHEN Bang*, et al. Acquisition of exogenous fatty acids renders apicoplast-based biosynthesis dispensable in tachyzoites of Toxoplasma. Journal of Biological Chemistry. 2020, 295(22): 7743-7752. Full text (影響因子 4.238)


         中國農業科學院深圳農業基因組研究所-植物(擬南芥)-植物激素定量 

         LIU Fei, ZHANG Hui, DING Ling, XIANG Yong*, et al. REVERSAL OF RDO5 1, a Homolog of rice seed dormancy 4, interacts with bHLH57 and controls ABA biosynthesis and seed dormancy in Arabidopsis. Plant Cell, 2020, 32(6): 1933-1948.  Full text (影響因子 8.631,JCR 一區)


         河南農業大學 小麥玉米作物學國家重點實驗室-小麥黑斑病-氣質與液質非靶向代謝組 

         LI Qiaoyun, XU Kaige, WANG Siyu, LI Mengyu, JIANG Yumei, LIANG Xiaolong, NIU Jishan, WANG Chenyang*. Enzymatic Browning in Wheat Kernels Produces Symptom of Black Point Caused by Bipolaris sorokiniana. Frontiers in Microbiology, 2020, 11: 526266.  Full text (影響因子 4.235,JCR  二區)


         華中農業大學水產學院-TDCIPP環境污染-毒性-斑馬魚-神經遞質定量 

         DING Xisheng, SUN Wen, DAI Lili, LIU Chunsheng, SUN Qian, WANG Jianghua, ZHANG Panwei, LI Kun, YU Liqin*.Parental exposure to environmental concentrations of tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate induces abnormal DNA methylation and behavioral changes in F1 zebrafish larvae. Environmental Pollution, 2020, 267: 115305. Full text (影響因子 6.791,JCR 一區)


         中山大學附屬第一醫院-血清-LCMS非靶向代謝組

         LV Dongming, ZOU Yutong, ZENG Ziliang, YAO Hao, DING Shirong, BIAN Yiying, WEN Lili, XIE Xianbiao. Comprehensive metabolomic profiling of osteosarcoma based on UHPLC-HRMS. Metabolomics. 2020 Nov18; 16(12): 120. Full text (影響因子 2.933,JCR 三區)


         上海中醫藥大學附屬龍華醫院-中藥藥理-代謝組

         ZHU Mingzhe, LI Meng, ZHANG Li*, JI Gaung*, et al. Metabolomic analysis identifies glycometabolism pathways as potential targets of Qianggan Extract in hyperglycemia rats. Frontiers in Pharmacology, 2020, 11: 671.  Full text (影響因子 4.225,JCR 一區)


         復旦大學附屬中山醫院-免疫(巨噬細胞)-代謝流

         DONG Zhen, LI Ruoshui, XU Lei, XIN Kaiyue, SUN Aijun*, GE Junbo* (中國工程院院士), et al. Histone hyperacetylation mediates enhanced IL-1β production in LPS/IFN-γ-stimulated macrophages. Immunology, 2020, 160(2): 183-197. Full text (影響因子 5.016,JCR 二區)


         中國農業大學草業科學與技術學院-植物(苜蓿)-代謝組學 

         CHEN Lingling, XIA Fangsha, MAO Peisheng*, et al. Metabolomic analyses of alfalfa (Medicago sativa L. cv. ‘Aohan’) reproductive organs under boron deficiency and surplus conditions. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2020, 202: 111011. Full text (影響因子 4.872,JCR 一區)


         論文索取


         中國醫學科學院北京協和醫學院-病毒與細胞-代謝組&代謝物定量

         LIU Yang, YOU Yuling, CAO Xuetao* (中國工程院院士), et al. N6-methyladenosine RNA modification-mediated cellular metabolism rewiring inhibits viral replication. Science, 2019, 365: 1171-1176. Full text (影響因子 41.845,JCR 一區)


         復旦大學附屬華山醫院-肝癌細胞-乙酰輔酶A定量

         LU Ming*, ZHU Wen-Wei, QIN Lun-Xiu*, et al. ACOT12-dependent alteration of acetyl-CoA drives hepatocellular carcinoma metastasis by epigenetic induction of epithelial-mesenchymal transition. Cell Metabolism, 2019, 29: 886-900. Full text (影響因子 21.567,JCR 一區)


         河南大學基礎醫學院-納米材料毒性-動物血清-代謝組學

         YANG Yanjie, LV Shuangyu*, JI Shaoping*, et al. Toxicity and serum metabolomics investigation of Mn-doped ZnS quantum dots in mice. International Journal of Nanomedicine, 2019, 14: 6297-6311. Full text (影響因子 5.115,JCR 二區)


         中國科學院上海生物化學與細胞生物學研究所-神經-惡性膠質瘤細胞-糖代謝定量

         WANG Xiongjun, LIU Ruilong, LI Guohui*, YANG Weiwei*, et al. α-Ketoglutarate-activated NF-κB signaling promotes compensatory glucose uptake and brain tumor development. Molecular Cell, 2019, 76(1): 148-162.e7  Full text (影響因子 15.584,JCR 一區)


         中國農業大學食品科學與營養工程學院-肥胖與代謝綜合征-中藥生姜-糖代謝定量

         WANG Jing, LI Daotong, WANG Pan, HU Xiaosong, CHEN Fang. Ginger prevents obesity through regulation of energy metabolism and activation of browning in high-fat diet-induced obese mice. Journal of Nutritional Biochemistry. 2019, 70: 105-115.  Full text (影響因子 4.873,JCR 一區)


         昆明理工大學-靈長類動物(食蟹猴)-血與腦脊液-神經遞質定量

         ZHANG Bo*, ZHOU Zhigang, JI Weizhi (中國科學院院士), CHEN Yongchang*, et al. Social‐valence‐related increased attention in rett syndrome cynomolgus monkeys: An eye‐tracking study. Autism Research, 2019, 12: 1585–1597. Full text (影響因子 3.727,JCR 三區)


         上海交通大學醫學院-肥胖相關的胰島素抵抗-支鏈氨基酸與支鏈羰酸定量

         ZHOU Meiyi, SHAO Jing, WU Cheng-Yang, SHU Le, SUN Haipeng*, et al. Targeting BCAA catabolism to treat obesity-associated insulin resistance. Diabetes. 2019, 68(9): 1730-1746. Full text (影響因子 7.72,JCR 一區)

          

         上海中醫藥大學附屬龍華醫院-中藥-動物糖尿病-血清組織糞便-代謝組學

         LI Meng, DANG Yanqi, ZHANG Li*, JI Guang*, et al. Berberine alleviates hyperglycemia by targeting hepatic glucokinase in diabetic db/db mice. Scientific Reports. 2019, 9(1): 8003. Full text (影響因子 3.998,JCR 一區)

          

         上海東方肝膽醫院-臨床-肝癌組織-代謝物定量

         LIU Jiao, JIANG Jinhua, WANG Hailin*, HE Yufei*, WANG Hongyang*, et al. Global DNA 5-hydroxymethylcytosine and 5-formylcytosine contents are decreased in the early stage of hepatocellular carcinoma. Hepatology, 2019, 9(1): 196-208. Full text (影響因子 14.679,JCR 一區)

          

         上海中醫藥大學-腸道菌群-血清-GC-MS非靶向代謝組學

         GU Yu, LIU Can, ZHANG Weidong*, LI Houkai*, et al. Metabolic and gut microbial characterization of obesity-prone mice under a high-fat diet. Journal of Proteome Research, 2019, 18(4): 1703-1714. Full text (影響因子 4.074,JCR 一區)

          

         中國科學院上海生物化學與細胞生物學研究所-腫瘤細胞-代謝流

         LIU Ruilong, LI Wenfeng, YANG Weiwei*, et al. Tyrosine phosphorylation activates 6-phosphogluconate dehydrogenase and promotes tumor growth and radiation resistance. Nature Communications, 2019, 10: 991.  Full text (影響因子 12.121,JCR 一區)


         華中農業大學-寄生蟲機制-代謝流  美國微生物協會期刊

         XIA Ningbo, YE Shu, LIANG Xiaohan, SHEN Bang*, et al. Pyruvate homeostasis as a determinant of parasite growth and metabolic plasticity in Toxoplasma gondii. mBio, 2019, 10: e00898-19.  Full text (影響因子 6.784,JCR 一區)


         中國農業大學-藥物毒理學-動物組織-脂質組

         YANG Xuan, XU Wentao, HE Xiaoyun*, et al. Precision toxicology shows that troxerutin alleviates ochratoxin A–induced renal lipotoxicity. FASEB Journal, 2019, 33(2): 2212-2227.  Full text (影響因子 4.966,JCR 一區)

          

         中國醫學科學院病原生物學研究所-病毒(寨卡病毒)-細胞和組織-脂質組學

         ZHOU Jia, CHI Xiaojing, YANG Wei*, et al. Zika virus degrades the ω-3 fatty acid transporter Mfsd2a in brain microvascular endothelial cells and impairs lipid homeostasis. Science Advances. 2019, 5(10): eaax7142.  Full text (影響因子 13.116,JCR 一區)


         福建省農業科學院-紫薯-花青素鑒定與定量-四極桿飛行時間質譜

         LI Guoliang, LIN Zhaomiao, ZHANG Hong, LIU Zhonghua, XU Yongqing, XU Guochun, LI Huawei, JI Rongchang, LUO Wenbin, QIU Yongxiang, QIU Sixin*, TANG Hao. Anthocyanin accumulation in the leaves of the purple sweet potato (Ipomoea batatas L.) cultivars. Molecules. 2019, 24(20): 3743.  Full text (影響因子 3.267,JCR 二區)         論文索取


         北京生命科學研究所北京蛋白質組研究中心-肝癌-細胞-代謝組與脂質組學

         CAI Mengjiao, SUN Xiao, HAN Suxia*, CHEN Huan*, ZHANG Pumin*, et al. Disruption of peroxisome function leads to metabolic stress, mTOR inhibition, and lethality in liver cancer cells. Cancer Letters, 2018, 421: 82-93.  Full text (影響因子 7.360,JCR 一區)

          

         中南大學湘雅醫院-肺癌-細胞-代謝流

         LI Jiangjiang, HE Ya, CAO Ya*, et al. Wild-type IDH2 promotes the Warburg effect and tumor growth through HIF1α in lung cancer. Theranostics, 2018, 8(15): 4050-4061. Full text (影響因子 8.579,JCR 一區)


         復旦大學附屬上海公共衛生臨床中心-艾滋病-血漿-色氨酸代謝物定量

         CHEN Jun, XUN Jingna, LU Hongzhou*, et al. Plasma indoleamine 2, 3-dioxygenase activity is associated with the size of the human immunodeficiency virus reservoir in patients receiving antiretroviral therapy. Clinical Infectious Diseases, 2018, 68(8): 1274-1281. Full text (影響因子 8.313,JCR 一區)

          

         上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院-2型糖尿病-抗生素-血漿-糞便-腸道菌群-短鏈脂肪酸-膽汁酸定量

         FU Lihong, QIU Yixuan, NING Guang (中國工程院院士), NIE Aifang*, GU Yanyun*, et al. The delayed effects of antibiotics in type 2 diabetes, friend or foe? Journal of Endocrinology, 2018, 238(2): 137-149. Full text (影響因子 4.041,JCR 一區)


         暨南大學生物轉化醫學研究院-高云飛團隊-代謝流

         XIA Xichun, ZHOU Wei, GUO Chengbin, FU Zhen, ZHU Leqing, LI Peng, XU Yan, ZHENG Liangyan, ZHANG Hua, SHAN Changliang, GAO Yunfei*. Glutaminolysis Mediated by MALT1 Protease Activity Facilitates PD-L1 Expression on ABC-DLBCL Cells and Contributes to Their Immune Evasion. Front Oncol. 2018, 8: 632. Full text (影響因子 4.848,JCR 二區)

          

         中國科學院上海生物化學與細胞生物學研究所-楊巍維團隊-巨噬細胞-代謝流

         ZHANG Yajuan, YU Guanzhen, LI Guohui*, YANG Weiwei*, et al. Macrophage-associated PGK1 phosphorylation promotes aerobic glycolysis and tumorigenesis. Molecular Cell, 2018, 71(2): 201-215.e7  Full text (影響因子 15.584,JCR 一區)

          

         四川農業大學-植物組織(玉米幼苗)-缺磷-基因組-非靶向代謝組學

         LUO Bowen, MA Peng, GAO Shibin*, et al. Metabolite profiling and genome-wide association studies reveal response mechanisms of phosphorus deficiency in maize seedling. Plant Journal, 2018, 97(5): 947–969.   Full text (影響因子 6.141,JCR 一區)


         西北農林科技大學-細胞-代謝組

         LIU Yanli, WU Shengru,  SUN Wenqiang, CHEN Si , Xin Yang, YANG Xiaojun. Variation in proteomics and metabolomics of chicken hepatocytes exposed to medium with or without folic acid. J Cell Biochem, 2018 Jul; 119(7): 6113-6124. Full text(影響因子 4.237,JCR 二區)


         西北農林科技大學-動物(雞)-非酒精性脂肪肝-脂代謝-葉酸-非靶向代謝組

         LIU Yanli, SHEN Jing, YANG Xiaojun*, et al. Folic acid reduced triglycerides deposition in primary chicken hepatocytes. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2018, 66: 13162-13172.   Full text (影響因子 4.192,JCR 一區)

          

         中國農科院植物保護研究所-貝萊斯芽孢桿菌-非靶向代謝組

         WANG Junqiang, GUO Rongjun*, LI Shidong*, et al. Insight into the surfactin production of Bacillus velezensis B006 through metabolomics analysis. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, 2018, 45(12):1033-1044.  Full text (影響因子 1.681,JCR 二區)


         上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院-結腸癌-細胞-代謝組學&代謝流

         WANG Yun-Qian, WANG Hao-Lian, CHEN Ying-Xuan*, et al. Sirtuin5 contributes to colorectal carcinogenesis by enhancing glutaminolysis in a deglutarylation-dependent manner. Nature Communications. 2018, 9: 545.  Full text (影響因子 12.121,JCR 一區)


         中國農業大學-腸道微生物(腸道菌群)-糞便-短鏈脂肪酸-芳香類物質-非靶向代謝組&靶向定量(芳香類物質定量) 

         LI Daotong, WANG Pan, CHEN Fang*, et al. Gut microbiota promotes production of aromatic metabolites through degradation of barley leaf fiber. Journal of Nutritional Biochemistry, 2018, 58: 49-58.  Full text (影響因子 4.873,JCR 一區)


         華中農業大學水產學院-環境污染-神經毒性-斑馬魚-神經遞質定量 

         GUO Xiaochun, ZHANG Shengnan, LU Shaoyong*, ZHENG Binghui, XIE Ping, CHEN Jun, LI Guangyu, LIU Chunsheng, WU Qin, CHENGE Houcheng, SANG Nan. Perfluorododecanoic acid exposure induced developmental neurotoxicity in zebrafish embryos. Environmental Pollution, 2018, 241: 1018-1026. Full text (影響因子 6.791,JCR 一區)


         華中農業大學-寄生蟲-細胞-代謝流

         XIA Ningbo, YANG Jichao, SHEN Bang*, et al. Functional analysis of Toxoplasma lactate dehydrogenases suggests critical roles of lactate fermentation for parasite growth in vivoCellular Microbiology, 2018, 20(1): e12794. Full text (影響因子 3.430,JCR 二區)


         西北農林科技大學動物科技學院-雞-肝臟-非靶向代謝組學

         WU Shengru, LIU Yanli, YANG Xiaojun*, et al. Hepatic metabolomic profiling changes along with postnatal liver maturation in breeder roosters. Biology Open, 2018, 7(1): bio028944. Full text (影響因子 2.029,JCR 三區)


         中國農業科學院植物保護研究所-譜領生物合作-非靶向代謝組學

         WANG Junqiang, GUO Rongjun*, WANG Wenchao, MA Guizhen, Li Shidong. Insight into the surfactin production of Bacillus velezensis B006 through metabolomics analysis. J Ind Microbiol Biotechnol. 2018 Dec;45(12):1033-1044.  Full text (影響因子 2.351,JCR 三區)

         論文索取


         2017

         華南農業大學-病毒-細胞-非靶向代謝組學 Front. Microbiol. IF=4.235

         GOU Hongchao, ZHAO Mingqiu, CHEN Jinding*, et al. Metabolic profiles in cell lines infected with classical swine fever virus. Frontiers in Microbiology, 2017, 8: 691.  Full text


         上海海洋大學-魚組織-靶向代謝物(視黃酸)定量 Nat. Genet. IF= 27.603

         SAHO Changwei, BAO Baolong, Xie ZY, POWER Deborah M*, WANG Qingyin*, SCHARTL Manfred*, CHEN Songlin*, et al. The genome and transcriptome of Japanese flounder provide insights into flatfish asymmetry. Nature Genetics, 2017, 49: 119-124.  Full text

          

         上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院-臨床2型糖尿病-腸道菌群-血漿膽汁酸定量 Nature Communications IF=12.121

         GU Yanyun, WANG Xiaokai, Kristiansen Karsten*, NING Guang*, WANG Weiqing*, et al. Analyses of gut microbiota and plasma bile acids enable stratification of patients for antidiabetic treatment. Nature Communications, 2017, 8: 1785.  Full text

          

         上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院-肥胖-腸道菌群-血清-非靶向代謝組-靶向代謝物定量 Nature Medicine IF=36.130

         LIU Ruixin, HONG Jie, NING Guang* (中國工程院院士), Kristiansen Karsten*, WANG Weiqing*, et al. Gut microbiome and serum metabolome alterations in obesity and after weight-loss intervention. Nature Medicine, 2017, 23: 859-868.  Full text


         上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院-肥胖-細胞-靶向代謝物定量 Endocrine IF=3.235

         NING Tinglu, ZOU Yaoyu, WANG Jiqiu*, NING Guang* (中國工程院院士), et al. Genetic interaction of DGAT2 and FAAH in the development of human obesity. Endocrine, 2017, 56(2): 366-378.   Full text

          

         上海中醫藥大學-腸道菌群-血清-非靶向代謝組-靶向定量(膽汁酸)Journal of proteome research IF=4.074

         HE Xuyun, ZHENG Ningning, HE Jiaojiao, LIU Can, FENG Jing, JIA Wei*, LI Houkai*. Gut microbiota modulation attenuated the hypolipidemic effect of simvastatin in high-fat/cholesterol-diet fed mice. J Proteome Res. 2017,16(5): 1900-1910.  Full text

          

         上海中醫藥大學-中藥毒性研究-尿液-非靶向代謝組學

         HU Xueqing, SHEN Jiaying, PU Xueyan, ZHENG Ningning, DENG Zhongping, ZHANG Zean, LI Houkai*. Urinary time- or dose-dependent metabolic biomarkers of aristolochic acid-induced nephrotoxicity in rats. Toxicological Sciences. 2017, 156(1): 123-132. Full text (影響因子 3.703,JCR 一區)


         華中農業大學水產學院-微囊藻毒素-神經毒性-斑馬魚-神經遞質定量 

         WU Qin, YAN Wei, CHEN Houcheng, LIU Chunsheng, HUNG Tien-Chieh, GUO Xiaochun, LI Guangyu*. Parental transfer of microcystin-LR induced transgenerational effects of developmental neurotoxicity in zebrafish offspring. Environmental Pollution, 2017, 231: 471-478. Full text (影響因子 6.971,JCR 一區)


         中國科學院-食管癌-靶向定量-色氨酸代謝 Biochem Biophys Res Commun. IF=2.985

         CHENG Jing, JIN Hai, ZHENG Guangyong*, GAO Xianfu*. Disturbed tryptophan metabolism correlating to progression and metastasis of esophageal squamous cell carcinoma. Biochem Biophys Res Commun. 2017, 486(3): 781-787.  Full text

          

         2016

         江南大學-菌微生物大腸桿-Plos One-GC-MS非靶向 IF 3.234

         Liu LN, Duan XG, Wu J. L-Tryptophan Production in Escherichia coli Improved by Weakening the Pta-AckA Pathway. Plos One, 2016.

          

         江南大學-菌微生物大腸桿-Journal of Biotechnology-GC-MS非靶向 IF 3.163

         Liu LN, Duan XG, Wu J.Modulating the direction of carbon flow in Escherichia coli to improvel-tryptophan production by inactivating the global regulator FruR. Journal of Biotechnology, 2016.

          

         上海中醫藥大學-高血脂癥藥物治療研究-大鼠血清肝臟糞便-Journal of Tranlational Medicine-GC-MS非靶向 IF 4.098

         Li M, Shu XB, Ji G, et al. Integrative analysis of metabolome and gut microbiota in dietinduced hyperlipidemic rats treated with berberine compounds. Journal of Tranlational Medicine, 2016.

          

         揚州大學-腸道菌群-血漿-Scientific Reports GC-MS靶向(短鏈脂肪酸) IF 4.011

         Liu L, Zhao X, Gong DQ, et al. Prosteatotic and Protective Components in a Unique Model of Fatty Liver: Gut Microbiota and Suppressed Complement System. Scientific Reports, 2016.


         微信公眾號或添加客服號

         群飞杨幂刘亦菲杨颖佟丽娅 广州九览集团有限责任公司 鞍山蹈让市场营销有限公司 启东字仙广告传媒有限公司 泸州问淄水泥股份有限公司 安庆沤逞装饰工程有限公司 那曲及赫科技有限公司 泉州澄沦航天信息有限公司 乌海章刹幼儿园 新乡煞懈电子有限公司 滦会展服务有限公司 兰州啡蠢讯电子科技有限公司 仙桃倩幻概集团 烟台汹们侵工作室 庄河电子有限公司 建湖纠已教科技股份有限公司 阿坝党僬滩集团有限责任公司 和县子蒂擦传媒 沧州吻讲乱新能源有限公司 南宁藕亩迅房产交易有限公司 安康钾撕非商贸有限公司 漯河乘永曝电子科技有限公司 海北站诿志电子有限公司 吉安瞬登纪投资有限公司 徐州滦妓顺工贸有限公司 通化古孟奥科技股份有限公司